2 વર્ષ પહેલા ખેતીની શરૂઆત કરી, આ ઉનાળુ શાકભાજીએ ખેડૂતનું જીવન બદલી નાખ્યું, ખર્ચ કરતાં ત્રણ ગણો નફો.

જિલ્લાના પેટવાર બ્લોકના યુવા ખેડૂત નુરુલ અંસારી એક એકરમાં નેનુઆની ખેતી કરીને ત્રણ ગણો નફો કમાઈ રહ્યા છે. 2 વર્ષથી ખેતી સાથે સંકળાયેલો છે અને…

જિલ્લાના પેટવાર બ્લોકના યુવા ખેડૂત નુરુલ અંસારી એક એકરમાં નેનુઆની ખેતી કરીને ત્રણ ગણો નફો કમાઈ રહ્યા છે. 2 વર્ષથી ખેતી સાથે સંકળાયેલો છે અને નેનુઆની ખેતીએ તેનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલી નાખ્યું છે. કારણ કે ઓછા સમયમાં સારી ઉપજ જોવા મળે છે, જેના કારણે તેઓ દર સીઝનમાં 20 થી 40 હજાર રૂપિયા કમાય છે.

ખેડૂત નરુલે જણાવ્યું કે તેનો પાક 40 થી 45 દિવસમાં બજારમાં વેચાણ માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર થઈ જાય છે. સિઝનના આધારે 20 રૂપિયાથી લઈને 60 રૂપિયા સુધીના ભાવ બજારમાં સરળતાથી ઉપલબ્ધ છે. નેનુઆની ખેતી વિશે નરુલે કહ્યું કે તેના બીજ જાન્યુઆરી અને મે મહિનામાં વાવવામાં આવે છે. નેનુઆની એક એકરમાં ખેતી કરવા માટે અંદાજે 6 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ થયો હતો. દર સીઝનમાં તે લગભગ 3 ટન નેનુઆનું ઉત્પાદન કરે છે, જે તે પેટવાર માર્કેટ અને સેક્ટર 5ના માર્કેટમાં વેચે છે.

જંતુઓથી પાકનું રક્ષણ કેવી રીતે કરવું
નેનુઆની ખેતીમાં વિશેષ ટીપ્સ અંગે ખેડૂત નરુલે જણાવ્યું હતું કે સામાન્ય રીતે નેનુઆની વાવણી વખતે ગાયના છાણમાં મિશ્રણ કરવાથી ખેતરમાં રહેલ ઉધઈ સરળતાથી દૂર થઈ જાય છે. જેના કારણે પાક સારી રીતે વધે છે. તે જ સમયે, નેનુઆને જંતુઓથી બચાવવા માટે જૈવિક ખાતરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. નાના ખેડૂતો પણ નેનુઆની ખેતી કરીને મોટો નફો કમાઈ શકે છે.

આપણી આસપાસ, આપણાં ગામડાં અને શહેરોમાં ઘણી બધી વાર્તાઓ છે. કોઈની સફળતાની વાર્તા, કોઈના પતન અને તેના ઉદયની વાર્તા, કોઈ ખેડૂતની વાર્તા, કોઈ શહેર કે મંદિરની પરંપરાની વાર્તા, કોઈને રોજગાર આપનારની વાર્તા, કોઈને સાથ આપનારની વાર્તા.. .આ વાર્તાઓ દુનિયાની સામે શેર કરવી જોઈએ, આ લોકલ-18 છે. તો તમે પણ અમારી સાથે જોડાઓ. અમને તમારી આસપાસની વાર્તા કહો. અમને અમારા નંબર, 08700866366 પર વોટ્સએપ કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *