વાહનની નંબર પ્લેટ શા માટે અલગ-અલગ રંગોની હોય છે, શું તમે તેનો અર્થ જાણો છો?

દરેક વ્યક્તિને રસ્તા પર વાહન ચલાવવા માટે નંબર પ્લેટની જરૂર હોય છે, નંબર પ્લેટ વગર વાહન ચલાવવું એ માત્ર કાયદેસરનો ગુનો નથી પરંતુ વાહન જપ્ત…

દરેક વ્યક્તિને રસ્તા પર વાહન ચલાવવા માટે નંબર પ્લેટની જરૂર હોય છે, નંબર પ્લેટ વગર વાહન ચલાવવું એ માત્ર કાયદેસરનો ગુનો નથી પરંતુ વાહન જપ્ત કરવામાં પણ પરિણમે છે. જો કે, શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે રસ્તા પર ચાલતા વાહનોની નંબર પ્લેટનો રંગ અલગ-અલગ કેમ હોય છે?

તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે રસ્તા પર ચાલતા વાહનોની નંબર પ્લેટ ક્યારેક પીળી, ક્યારેક લાલ, ક્યારેક વાદળી, ક્યારેક લીલી અને ક્યારેક સફેદ હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે વાહનોના અલગ-અલગ નંબરના અલગ-અલગ અર્થ હોય છે. આવો, આ લેખમાં અમે તમને કલર નંબર પ્લેટનો અર્થ શું થાય છે તેની માહિતી આપીશું.

સફેદ નંબર પ્લેટ
આ વાહનોને આપવામાં આવતો સૌથી સામાન્ય રંગ છે જે માણસને તેના અંગત ઉપયોગ માટે આપવામાં આવે છે. જ્યારે પણ તમે કાર ખરીદો છો અને તેને પ્રાઈવેટ કે પર્સનલ કેટેગરીમાં રજીસ્ટર કરો છો, ત્યારે તમને આ રંગની નંબર પ્લેટ આપવામાં આવે છે.

પીળી નંબર પ્લેટ
આ રંગ રસ્તા પર બીજા નંબરે જોવા મળે છે અને તે વાહનોને આપવામાં આવે છે જેનો ઉપયોગ વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે થાય છે. આ રંગના નંબરો તમને સામાન્ય રીતે ટેક્સી, બસ, ટ્રક અને જાહેર પરિવહનનો ઉપયોગ કરવા માટે આપવામાં આવે છે.

લીલી નંબર પ્લેટ
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રસ્તાઓ પર નવી કલરની નંબર પ્લેટ દેખાવા લાગી છે, જેમાં લીલી પ્લેટો દેખાય છે. આમાં પણ બે પ્રકારના વાહનો જોવા મળે છે. વાહનોની નંબર પ્લેટનો રંગ લીલો હોવાનો અર્થ એ છે કે વાહન પ્રદૂષણ મુક્ત છે અથવા સંપૂર્ણપણે ઇલેક્ટ્રિક ઇંધણ પર ચાલે છે. આમાં, જો નંબર સફેદ રંગમાં લખાયેલો હોય તો તે ઇલેક્ટ્રિક વાહનનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત હેતુ માટે થાય છે અને જો નંબર પીળા રંગમાં લખાયેલ હોય તો તે વ્યવસાયિક છે.

વાદળી નંબર પ્લેટ
રસ્તા પર કેટલાક વાહનો વાદળી રંગની નંબર પ્લેટ સાથે પણ જોવા મળે છે જે દેશમાં રહેતા વિદેશી રાજદ્વારીઓને જારી કરવામાં આવે છે. આ પ્લેટો પરના નંબરો પણ સામાન્ય નથી અને આ નંબરો તેમને તે દેશની ઓળખ સાથે જારી કરવામાં આવે છે જેના તેઓ રાજદ્વારી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *