ટપાલ વિભાગે બમ્પર ભરતીની જાહેરાત કરી, ડાક સેવકની 40000 જગ્યાઓ, 10 પાસ માટે સુવર્ણ તક

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ટૂંક સમયમાં મોટી ભરતીની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. પોસ્ટ વિભાગ ટૂંક સમયમાં જ ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2024 માં વિવિધ ખાલી…

ભારતીય ટપાલ વિભાગ ટૂંક સમયમાં મોટી ભરતીની જાહેરાત કરવા જઈ રહ્યું છે. પોસ્ટ વિભાગ ટૂંક સમયમાં જ ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2024 માં વિવિધ ખાલી જગ્યાઓ માટે સૂચના બહાર પાડશે. જો રિપોર્ટ્સનું માનીએ તો આ નોટિફિકેશન ઓગસ્ટ મહિનામાં જારી કરવામાં આવશે. આ સૂચના ગ્રામીણ ડાક સેવક (GDS) ની 40000 જગ્યાઓ પર ભરતી માટે હશે, જેમાં દેશભરમાં બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર્સ (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટ માસ્ટર્સ (ABPM), ડાક સેવક અને બ્રાન્ચ પોસ્ટ ઓફિસ (BPO) ની ભૂમિકાઓ શામેલ હશે. ઈન્ડિયા પોસ્ટ રિક્રુટમેન્ટ 2024 માટે માત્ર ઓનલાઈન સબમિટ કરેલી અરજીઓ જ સ્વીકારવામાં આવશે.

આવશ્યક લાયકાત અને વય મર્યાદા

ઈન્ડિયા પોસ્ટ GDS ભરતી 2024 માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારે માન્ય શાળા શિક્ષણ બોર્ડમાંથી 10મું પાસ કરેલ હોવું ફરજિયાત છે. ધોરણ 10માં વૈકલ્પિક અથવા ફરજિયાત વિષય તરીકે અંગ્રેજી હોવું જરૂરી છે. આ ઉપરાંત માધ્યમિક શાળા કક્ષાએ હિન્દી વિષયનો અભ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ. GDS પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની વય મર્યાદા 18 થી 40 વર્ષની વચ્ચે છે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

GDS ભરતી 2024 માટે શોર્ટલિસ્ટ થયેલા ઉમેદવારોએ તેમના ફોર્મ ચકાસવા જરૂરી રહેશે. મેરિટ લિસ્ટ ઉમેદવારોની ઓનલાઈન અરજી પર આધારિત હશે. 10મા ધોરણની પરીક્ષામાં ઉમેદવારોના પ્રદર્શનના આધારે અંતિમ પસંદગી કરવામાં આવશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *