ભગવાન જગન્નાથના રથમાં કેટલા પૈડાં હોય, શા માટે યાત્રા કાઢવામાં આવે? અહીં જાણો આખી રથયાત્રાનું સરવૈયું

ઓડિશાના પુરી શહેરમાં દર વર્ષે ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે કાઢવામાં આવે છે. આ ભવ્ય શોભાયાત્રામાં ભાગ લેવા માટે ભક્તો દૂર-દૂરથી આવે છે.…

View More ભગવાન જગન્નાથના રથમાં કેટલા પૈડાં હોય, શા માટે યાત્રા કાઢવામાં આવે? અહીં જાણો આખી રથયાત્રાનું સરવૈયું