લોકસભા ચૂંટણી માટે ભાજપની પહેલી યાદી જાહેર, ગુજરાતની 15 સીટ પર આ મોટા નેતાના પતા કપાયા

લોકસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા દેશની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. જેમાં ભાજપે પ્રથમ યાદીમાં 195…

લોકસભા ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલા દેશની સૌથી મોટી રાજકીય પાર્ટી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરી દીધી છે. જેમાં ભાજપે પ્રથમ યાદીમાં 195 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કર્યા છે. જેમાંથી ગુજરાતની 15 બેઠકો માટે નામોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

કચ્છ: વિનોદ ચાવડા

પાટણ : ભરતસિંહ લેફ્ટ

ગાંધીનગરઃ અમિત શાહ

અમદાવાદ પશ્ચિમ: દિનેશ મકવાણા (SC)

બનાસકાંઠા: રેખા ચૌધરી

રાજકોટઃ પરષોત્તમ રૂપાલા

પોરબંદર: મનસુખ માંડવિયા

જામનગરઃ પુનમ મેડમ

આણંદ: મિતેશ પટેલ

ખેડા: દેવતસિંહ ચોહાણ

પંચમહાલ: રાજપાલ જાદવ

દાહોદ: જસવંતસિંહ ભાભોર

ભરૂચ: મનસુખ વસાવા

બારડોલી: પ્રભુભાઈ વસાવા

નવસારી: સી.આર. બોર્ડ

આટલા કાર્ડ કપાયા હતા

પંચમહાલ: રતનસિંહ રાઠોડ

પોરબંદર: રમેશ ધડુક

અમદાવાદ પશ્ચિમ: કિરીટસિંહ સોલંકી

બનાસકાંઠા: પરબત પટેલ

રાજકોટઃ મોહન કુંડારિયા

2019 વિ 2024: કોણ પુનરાવર્તન કરે છે, કોણ કાપે છે?

બેઠક 2024 ઉમેદવાર 2019 ઉમેદવાર
કચ્છ વિનોદ ચાવડા વિનોદ ચાવડા
પાટણ ભરતસિંહ ડાબે ભરતસિંહ ડાબે
ગાંધીનગર અમિત શાહ અમિત શાહ
અમદાવાદ પશ્રિમ દિનેશ મકવાણા (SC) કિરીટસિંહ સોલંકી
બનાસકાંઠા લાઈન ચૌધરી પરબત પટેલ
રાજકોટ પરશોત્તમ રૂપાલા મોહન કુંડારીયા
પોરબંદર મનસુખ માંડવિયા રમેશ ધડુક
જામનગર પુનમ મેડમ પુનમ મેડમ
આનંદ મિતેશ પટેલ મિતેશ પટેલ
ખેડા દેવતસિંહ ચોન્હાણ દેવતસિંહ ચોન્હાણ
પંચમહાલ રાજપાલ જાદવ રતનસિંહ રાઠોડ
દાહોદ જસવંતસિંહ ભાભોર જસવંતસિંહ ભાભોર
ભરૂચ મનસુખ વસાવા મનસુખ વસાવા
બારડોલી પ્રભુભાઈ વસાવા પ્રભુભાઈ વસાવા
નવસારી સી આર પાટીલ સી આર પાટીલ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *