પોસ્ટ ઓફિસની વિશેષ યોજના, માસિક ખાતામાં રૂ. 20500 આવશે,જાણો વિગતો

લોકો રોકાણ માટે એવા વિકલ્પો શોધે છે જ્યાં ઊંચા વ્યાજની સાથે પૈસા પણ સુરક્ષિત રહી શકે. આ પોસ્ટ ઓફિસ ખાસ સ્કીમ ચલાવી રહી છે. જેમાં…

લોકો રોકાણ માટે એવા વિકલ્પો શોધે છે જ્યાં ઊંચા વ્યાજની સાથે પૈસા પણ સુરક્ષિત રહી શકે. આ પોસ્ટ ઓફિસ ખાસ સ્કીમ ચલાવી રહી છે. જેમાં રોકાણ કરવાથી લોકોને પૈસાની સુરક્ષાની ગેરંટી સાથે ઉત્તમ વળતર મળશે.

વાસ્તવમાં, અમે પોસ્ટ ઓફિસ સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ, આ સ્કીમ ખાસ કરીને વૃદ્ધો માટે બનાવવામાં આવી છે. આ સાથે રોકાણ કરવું અને વળતર આપવાની જવાબદારી સરકારની છે.

સરકારે વૃદ્ધોને ધ્યાનમાં રાખીને આ યોજના બનાવી છે. આ કારણોસર, તે આ યોજના પર વધુ વ્યાજ પણ ઓફર કરે છે. પોસ્ટ ઓફિસની આ બચત યોજના અન્ય યોજનાઓ કરતા વધુ વ્યાજ આપી રહી છે. જો કે તેના પર 8.2 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે.

તમને કેટલું વળતર મળશે?

જ્યારે રોકાણની મર્યાદા રૂ. 30 લાખ છે અને વ્યાજ દર 8.2 ટકા છે, તો 5 વર્ષની પાકતી મુદત પર રૂ. 12.30 લાખના વ્યાજ સાથે કુલ રૂ. 42.30 લાખ મળશે. વાર્ષિક ધોરણે ગણતરી કરીએ તો 2 લાખ 46 હજાર રૂપિયા થાય છે. જેમાં માસિક ધોરણે 20 હજાર 500 રૂપિયા આપવામાં આવશે.

તમે સિનિયર સિટીઝન સેવિંગ સ્કીમમાં કુલ 5 વર્ષ માટે પૈસા રોકી શકો છો. આ યોજનામાં રોકાણ કરાયેલી રકમ પર 8.2 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવી રહ્યું છે. આ પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમમાં તમે રૂ. 1,000 થી રૂ. 30 લાખનું રોકાણ કરી શકો છો.

આમાં ટેક્સ બેનિફિટ પણ મળે છે. આવકવેરાની કલમ 80C હેઠળ રૂ. 1.5 લાખના રોકાણ પર કર લાભ મળે છે. જો આપણે તેની તુલના બેંકો સાથે કરીએ તો કેટલીક બેંકો ગ્રાહકોને 8.2 ટકાથી વધુ વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે.

60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના લોકો આમાં રોકાણ કરી શકે છે. તમને જણાવી દઈએ કે આ સ્કીમમાં ત્રિમાસિક ધોરણે વ્યાજ મળે છે. જ્યારે 5 વર્ષનો લોક-ઇન સમયગાળો પૂરો થયા પછી જ પૈસા સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સ્કીમમાં ગ્રાહકો ઓછામાં ઓછા 1,000 રૂપિયાથી રોકાણ શરૂ કરી શકે છે. તમે હવે આ સ્કીમમાં 30 લાખ રૂપિયા સુધીનું રોકાણ કરી શકો છો. આ સિવાય કલમ 80C હેઠળ ટેક્સમાં છૂટ મળે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *