ઓછા સમયમાં નોકરી બદલો છો તો નહીં મળે લોન, બેન્કોના છે આ નિયમો

ખરાબ ક્રેડિટ સ્કોરનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે લોનની ચુકવણીનો ઇતિહાસ ખરાબ છે. બેંક વિચારે છે કે જો તે તમને લોન આપે છે, તો…

ખરાબ ક્રેડિટ સ્કોરનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે લોનની ચુકવણીનો ઇતિહાસ ખરાબ છે. બેંક વિચારે છે કે જો તે તમને લોન આપે છે, તો તે ડિફોલ્ટ થઈ શકે છે. આમ તે લોનની વિનંતીને નકારી કાઢશે

ખોટી માહિતી આપવી
જો તમે બેંકમાં લોન અરજી સબમિટ કરતી વખતે ખોટી માહિતી અથવા અધૂરી વિગતો ભરો છો, તો બેંક તમારી વિનંતીને રદ કરશે. તેથી લોનની અરજી કાળજીપૂર્વક ભરો.

વારંવાર નોકરી બદલવાનો અર્થ જોખમ છે
જો તમે વારંવાર નોકરી બદલો છો, તો તમારી લોન સમસ્યાઓનો સામનો કરી શકે છે. બેંક વિચારે છે કે તમારી નોકરી કાયમી નથી, તેથી તમને લોન આપવી જોખમી છે.

તમારે કેટલી જલ્દી નોકરી બદલવી જોઈએ?

આવો કોઈ નિયમ નથી, પરંતુ બેંક નિષ્ણાતો કહે છે કે જો તમે ઓછામાં ઓછા 1 વર્ષથી વધુ સમય સુધી કોઈપણ કંપનીમાં કામ કરો છો, તો બેંક તમને વ્યક્તિગત લોન આપી શકે છે. વ્યવસાયમાં 2 વર્ષ પછી વ્યક્તિગત લોન મેળવી શકાય છે.

જો આવક અને લોનની રકમ મેળ ખાતી નથી
લોન આપતી વખતે બેંકો તમારી આવકને જુએ છે. જેના દ્વારા તે જાણે છે કે તમે લોન ચૂકવવા સક્ષમ છો કે નહીં. પર્સનલ લોન માટે ઓછામાં ઓછો 15 હજારનો પગાર હોવો જરૂરી છે. જો બિઝનેસ કરો તો 5 લાખની આવક જરૂરી છે.

જો નોકરી ન હોય તો
બેંકો બેરોજગારોને લોન આપવામાં અચકાય છે. લોનને જોખમી માને છે. તેથી, જો આવક અને લોનની રકમ મેળ ખાતી નથી, તો બેંક લોનની વિનંતીને નકારી કાઢે છે.

દેવું અને આવકનો ગુણોત્તર ઊંચો હોવો જોઈએ
બેંક લોન આપતા પહેલા DTI રેશિયો ચેક કરે છે. બાકી લોન અને પગારને વિભાજિત કરીને DTI રેશિયોની ગણતરી કરવામાં આવે છે. આ જેટલું ઓછું હશે, લોન એટલી જ સરળ હશે.

DTI રેશિયો શું હોવો જોઈએ?
ખાસ કરીને, બેંકો 36 ટકા કરતા ઓછા ડીટીઆઈ રેશિયોને સારો માને છે. જો રેશિયો તેનાથી વધારે હોય તો લોન લેવામાં મુશ્કેલી આવે છે. આ કારણોસર લોનની વિનંતી પણ રદ થઈ જાય છે.

એક સાથે વધુ એપ્લિકેશનો
જો તમે એક સાથે અનેક બેંકો અને સંસ્થાઓમાં લોન માટે અરજી કરો છો, તો પણ તમારી લોનની વિનંતી રદ થવાનું જોખમ રહેલું છે. તે કિસ્સામાં, બેંક વિચારે છે કે તમે કોઈપણ સંજોગોમાં બેંક પાસેથી લોન લેવા માંગો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *