સોનાના ભાવમાં નરમાઇ..જાણો આજનો સોનાનો 22 અને 24 કેરેટનો ભાવ

5 માર્ચ, 2024ના રોજ, ભારતમાં સોનાના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી હતી. જોકે, 10 ગ્રામની મૂળભૂત કિંમત વધીને રૂ. 65,000ની નજીક રહી હતી. વિગતવાર તપાસમાં જાણવા…

5 માર્ચ, 2024ના રોજ, ભારતમાં સોનાના ભાવમાં વધઘટ જોવા મળી હતી. જોકે, 10 ગ્રામની મૂળભૂત કિંમત વધીને રૂ. 65,000ની નજીક રહી હતી. વિગતવાર તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 24-કેરેટ સોનાની 10 ગ્રામની સરેરાશ કિંમત આશરે રૂ. 64,850 હતી, જ્યારે 22-કેરેટ સોનાની સરેરાશ કિંમત રૂ. 59,450 હતી.

તે જ સમયે, ચાંદીના બજારે ઉછાળો દર્શાવ્યો હતો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ રૂ. 74,700 સુધી પહોંચી ગયો હતો.

ભારતમાં આજે સોનાનો દર: 5 માર્ચના રોજ છૂટક સોનાનો ભાવ

દિલ્હીમાં આજે સોનાનો ભાવ

5 માર્ચ, 2024 ના રોજ, દિલ્હીમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની વર્તમાન કિંમત આશરે રૂ. 59,600 છે, જ્યારે 24-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત આશરે રૂ. 65,000 છે.

મુંબઈમાં આજે સોનાનો ભાવ

હાલમાં મુંબઈમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત રૂ. 59,450 છે, જ્યારે 24-કેરેટ સોનાની સમકક્ષ રકમની કિંમત રૂ. 64,850 છે.

અમદાવાદમાં આજે સોનાનો ભાવ

અમદાવાદમાં, 22-કેરેટ સોનાના 10 ગ્રામની કિંમત 59,500 રૂપિયા છે, અને 24-કેરેટ સોનાની સમાન રકમ માટે, તે 64,900 રૂપિયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *