બુલિયન માર્કેટમાં આજે સોનું અને ચાંદી મોંઘા થયા, જાણો તમારા શહેરમાં સોનાનો શું છે લેટેસ્ટ ભાવ.

બુલિયન માર્કેટમાં માર્કેટ એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. રેકોર્ડ હાઈ પછી સોના અને ચડ્ડીની કિંમતમાં કોડની દાખલ કરવી. વિદેશી અને વિદેશી બજારોમાં બંનેની કિંમતમાં નર્મી…

બુલિયન માર્કેટમાં માર્કેટ એક્શન જોવા મળી રહ્યું છે. રેકોર્ડ હાઈ પછી સોના અને ચડ્ડીની કિંમતમાં કોડની દાખલ કરવી. વિદેશી અને વિદેશી બજારોમાં બંનેની કિંમતમાં નર્મી છે. દરઅસલ, રોકાણકારોની નજર અમેરિકન ઇન્ફ્લેશન આંકડો પર છે. સ્થાનિક બજારમાં સોનાની કિંમત 62100 રુપે પાસ ટ્રેડ કરી રહી છે.

સ્થાનિક બજારમાં સોનાની કિંમત

અસાધારણ વાયદામાં સોનાની કિંમતમાં નજીક 200 રુપે કે કોન્ટ્રિક માર્કેટમાં દાખલ થઈ રહી છે. એમસીએક્સ પર 10 ગ્રામ દીઠ 62100 રૂ. ચંદ્રની કિંમત પણ 40 રુપે કે મામૂલી કટ સાથે તમને મદદ કરે છે. MCX પર એક કિલોગ્રામ ચૉડ 74372 રુપે છે.

વિદેશી બજારોમાં સોના- ચાડી
અમાલ માર્કેટની જેમ વિદેશી બુલિયન માર્કેટમાં પણ એક્શન જોવા મળે છે. કોમેક્સ પર સોનાનો ભાવ 2040 ડોલર પ્રતિ ઓન્સ નીચે ફિસલ કરવામાં આવ્યો છે. હીં, ચંદ્રની કિંમત 24 ડોલર પ્રતિ ઓન્સ કે ઉપર ટ્રેડ કરી રહી છે. રોકાણકારોની નજર ફિલહાલ અમેરિકી કે આંકડો પર છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *