શું તમને ખબર છે ઈલેક્ટ્રિક પ્લગની ત્રણેય પિનમાં ચીરા કેમ છે, તેનો જવાબ અહીં છે

આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આવી ઘણી વસ્તુઓ હોય છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે મનમાં અનેક પ્રશ્નો આવતા હોય છે.ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ જે તેની સાથે સીધો…

આપણા રોજબરોજના જીવનમાં આવી ઘણી વસ્તુઓ હોય છે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરતી વખતે મનમાં અનેક પ્રશ્નો આવતા હોય છે.ત્યારે ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ જે તેની સાથે સીધો જોડાય છે તે પણ તેમાંથી એક છે. ત્યારે નાની વસ્તુઓ માટે ટુ પીન ઈલેક્ટ્રીક પ્લગનો ઉપયોગ થાય છે. ત્યારે ફ્રિજ, કુલર જેવી મોટી વસ્તુઓ માટે મોટા ઇલેક્ટ્રિક પ્લગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો તમે આ ઈલેક્ટ્રિક પ્લગમાંની પિનને ધ્યાનથી જોશો, તો તમે જોશો કે આ પિનની મધ્યમાં એક કટ દેખાય છે. આ ત્રણેય પિન માં થાય છે. આટલું જ નહીં, ટુ-પિન ઇલેક્ટ્રિક પ્લગમાં પણ સમાન કટ જોવા મળે છે.

ત્રણ પિન ઇલેક્ટ્રિક પ્લગ બે પ્રકારના હોય છે. ત્યારે સૌથી પહેલા જેની પીન પિત્તળની હોય છે અને બીજી જેની પીન એલ્યુમિનિયમની હોય છે. ત્યારે જેમની પિન પિત્તળની હોય છે તેમાં કાટ લાગવાની અથવા ધાતુને નુકસાન થવાની સંભાવના હોય છે, તેથી તેને નિકલથી પોલિશ કરવામાં આવે છે. આ પછી, પિન પર કટ બનાવવામાં આવે છે. તેથી જ એવું લાગે છે કે પિન સ્ટીલની છે.

હવે તેનું કામ સમજીએ. બ્રાસ કટ માર્ક પિન વીજળીનો સારો વાહક હોય છે. ત્યારે તેમાં કરંટ ખૂબ જ સરળતાથી પસાર થાય છે ત્યારે જો તેમાંથી વીજળી એક મર્યાદા કરતાં વધુ પસાર થાય છે, તો તે ગરમ થઈ જાય છે. અને આ પિત્તળની પિન ગરમ થવાને કારણે વિસ્તરી શકે છે. તેથી, તે સોકેટમાં ફેલાય છે અને ચોંટી શકે છે અને કવરને પણ નુકસાન થઈ શકે છે. તેથી તેનું કદ બદલાય છે.

તેને ગરમ કરીને આકાર બદલવાથી રોકવા માટે, પિનમાં કટ બનાવવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આવી પીનમાં વીજળી વહે છે, ત્યારે ચીરાને કારણે, વીજળી બે ભાગમાં વહેંચાઈ જાય છે, તેથી તે ઝડપથી ગરમ થતી નથી. તેથી, તેને નુકસાન થવાનું જોખમ નથી. તેથી જો તમે પ્લગ લઈ રહ્યા છો, તો ધ્યાનમાં રાખો કે કર્ટનું નિશાન છે કે નહીં.

આ 3 પિન પ્લગનો ઉપયોગ એર કંડિશનર જેવી ભારે એપ્લિકેશન માટે થાય છે. ત્યારે તેઓ વધુ પાવર ખેંચે છે ત્યારે તેના પરિણામે આ પ્લગમાંથી વધુ વીજળી વહે છે. જો તેમાં હાજર ત્રણ પિન પર કટ માર્ક ન હોય, તો લોડ વધે ત્યારે તેમનું કદ બદલાઈ શકે છે. તેથી, તેમાં કટ માર્ક્સ હોવા જરૂરી છે.

ત્રણ પિન પ્લગનો ઉપયોગ ભારે એપ્લિકેશન માટે થાય છે જે લાંબા સમય સુધી ચાલે છે. તેથી, તેના પ્લગ અને પિન મજબૂત હોવા જોઈએ, જેથી તેને નુકસાન થતું અટકાવી શકાય.

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *