અબજો રૂપિયાના ચૂંટણી ફંડ પરથી ઉઠ્યો પડદો, જાણો શું છે SBIના ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ ડેટામાં

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના ચેરમેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશના પાલનમાં, દરેક ચૂંટણી બોન્ડની ખરીદીની…

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના ચેરમેને સુપ્રીમ કોર્ટમાં એક સોગંદનામું દાખલ કર્યું છે, જેમાં જણાવ્યું છે કે સર્વોચ્ચ અદાલતના આદેશના પાલનમાં, દરેક ચૂંટણી બોન્ડની ખરીદીની તારીખ, ખરીદનારનું નામ અને તેની કિંમત ચૂંટણી બોન્ડ ખરીદ્યા છે.

‘ઇલેક્ટોરલ બોન્ડનો ડેટા ચૂંટણી પંચને સોંપાયો’
બેંકે એફિડેવિટમાં કહ્યું છે કે તેણે ચૂંટણી પંચને ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ રિડેમ્પશનની તારીખ, રાજકીય પક્ષોને મળેલી રકમ અને આ બોન્ડની કિંમત વિશે પણ જાણ કરી છે. SBI કહે છે કે આ ડેટા 12 એપ્રિલ, 2019 અને ફેબ્રુઆરી 15, 2024 વચ્ચે ખરીદેલા અને રિડીમ કરેલા બોન્ડના સંદર્ભમાં આપવામાં આવ્યો છે.

સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) એ તેના સોગંદનામામાં જણાવ્યું છે કે:

1 એપ્રિલથી 11 એપ્રિલ 2019ની વચ્ચે કુલ 3346 ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને કુલ 1609 બોન્ડને રોકડ કરવામાં આવ્યા હતા.
12 એપ્રિલ 2019 થી 15 ફેબ્રુઆરી 2024 વચ્ચે કુલ 18,871 ઈલેક્ટોરલ બોન્ડ ખરીદવામાં આવ્યા હતા અને કુલ 20,421 બોન્ડ રિડીમ કરવામાં આવ્યા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *